THÔNG BÁO

Thông báo 189/TB-BHXH v.v Giá trị sử dụng thẻ BHYT. Xem chi tiết

Công văn 556/BHXH - CST của BHXH Bình Dương V/v rà soát dữ liệu và bàn giao sổ BHXH cho người lao động. Xem chi tiết

 

 

 

Thủ tướng chứng kiến Lễ ký kết hợp tác giữa BHXH Việt Nam với Đại học Waikato (New Zealand). Xem chi tiết