THÔNG BÁO

Lịch công tác tuần (từ ngày 02/02/2019 – 15/02/2019)Xem chi tiết 

 

Công văn 2693/BHXH-GĐBHYT V/v thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2019 đối với thẻ BHYT tỉnh Bình Dương phát hành. Xem chi tiết

 

Công văn 2692/BHXH-GĐBHYT V/v thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2019 đối với thẻ BHYT tỉnh khác phát hành. Xem chi tiết

 

 

 

 

 

 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương gặp mặt và cung cấp thông tin Báo chí năm 2019  Xem chi tiết