BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

 BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ BẾN CÁT


       Địa chỉ                    Khu Phố 2, Thị trấn Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát  - Bình Dương.

      

       Giám đốc:                                  Nguyễn Phi Hiền - ĐT : 0274.3564 719

      Phó Giám đốc                             Nguyễn Văn Nguyên: 0274.3564 719

                                                           Nguyễn Thị Thanh Tuyền ĐT : 0274.3564 719

 

 

      Phòng nghiệp vụ:

Văn phòng: 0274.3558 608

Bộ phận chế độ:  0274.3564 719

Bộ phận thu: 0274.3557 841. 0274.3557 842

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: 0274.3 91 35 35

Bộ phận sổ thẻ: 0274.3910 070

 

 

      Fax :  0274.3558608     -   Email : bencat@binhduong.vss.gov.vn