BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ DĨ AN


       Địa chỉ:   Đường Nguyễn An Ninh, Thị xã Dĩ An, thị xã  Dĩ An - Bình Dương.

Phó Giám đốc điều hànhPhạm Thị Hương Tuyền - ĐT : 0274.3 742 873

Phó Giám đốc: Lê Quốc Dũng -ĐT : 0274.3 734 315

Phòng nghiệp vụ: 0274.3 734 315

Fax:  0274.3734315 - Email : dian@binhduong.vss.gov.vn

 

 SƠ ĐỒ HƯỚNG DẪN ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ