BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN PHÚ GIÁO


       Địa chỉ                  :   Khu Phố 2, Thị trấn Phước Vĩnh, Huyện Phú Giáo - Bình Dương.

      Giám đốc               :   Nguyễn Kim Long      - ĐT : 0274.3 672 403

      Phó giám đốc        : Nguyễn Thanh Dũng   - ĐT : 0274.3 672 403

      Phòng nghiệp vụ    :   0274.3 672 403

 

      Fax :   06503674113     -     Email : phugiao@binhduong.vss.gov.vn

 

SƠ ĐỒ HƯỚNG DẪN ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ