BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

 BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ TÂN UYÊN


       Địa chỉ                  :   Đường ĐT 746, Ấp 5, Thị trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên - Bình Dương.

      Giám đốc               :   Thái Thị Phúc       - ĐT  : 0274.3641208

      Phó Giám đốc        :   Trương Thanh Như - ĐT  : 0274.3 641 600

       

     Phòng nghiệp vụ    :   0274.3 656 297

 

     Fax :   0274.3641600       -     Email : tanuyen@binhduong.vss.gov.vn

 

 SƠ ĐỒ HƯỚNG DẪN ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ