BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

 BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ THUẬN AN


       Địa chỉ                  :   Đường Nguyễn Văn Tiết, Thị trấn Lái Thiêu - Thuận An - Bình Dương.

Phó Giám đốc quản lý điều hành :   
Mai Văn Thủy           - ĐT : 0274.3754715

Phó giám đốc:         

                                  Nguyễn Thái Sơn    - ĐT : 0274 6508942

 

 Phòng nghiệp vụ    :   0274 3754715   -  0274.3754570

 

     Fax : 0274.3760645     -     Email : thuanan@binhduong.vss.gov.vn

 

 SƠ ĐỒ HƯỚNG DẪN ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ