Thông báo tỷ giá

Tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày  2/1/2009  như sau:

 

 1 Đô la Mỹ =

16.975,00 Đồng Việt Nam

 Bằng chữ

Mười sáu nghìn chín trăm bảy mươi lăm đồng Việt Nam

Số văn bản

752/TB-NHNN

Ngày ban hành

31/12/2008

                                                          Nguồn : Ngân hàng Nhà nước Việt Nam