Số/ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu  Nơi ban hành Tải về 
1075/BHXH-CSXH 29/03/2016 v/v Thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản BHXHVN
637/BHXH-TT 02/03/2017 Vv công bố Khung lập kế hoạch dân tộc thiểu số và đánh giá xã hội phục vụ dự án Hiện đại hóa BHXH Việt Nam BHXHVN
 4666/BHXH-CSXH  21/11/2016  Vv hướng dẫn về mẫu, in, cấp và Quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH BHXHVN   
636/QĐ-BHXH 22/04/2016 Về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
 
BHXHVN
4710/KH-BHXH-HNBVN 25/11/2015 Kế hoạch số 4710/KH-BHXH-HNBVN của BHXH Việt Nam: Kế hoạch Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015-2016. BHXHVN 
 1018/QĐ-BHXH 10/10/2014   Sửa đổi một số nội dung tại các Quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế BHXHVN   
 1370/QĐ-BHXH 13/12/2013   Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam  BHXHVN  
686/QĐ-BHXH  30/05/2014    Công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung thay thế thuộc thẩm quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam  BHXHVN   
1399/QĐ-BHXH  22/12/2014 Ban hành quy định về tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh BHXHVN
2017/BHXH-CSXH 09/06/2014 V/v hướng dẫn một số nội dung về chế độ ốm đau, thai sản BHXHVN
704/BHXH-BT 04/03/2013 V/v hướng dẫn một số nội dung về thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT quy định tại Quyết định số 1111/QĐ-BHXH BHXHVN

Công văn 1075/BHXH-CSXH của BHXH Việt Nam (17/3/2017)
v/v Thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản
Công văn 637/BHXH-TT của BHXH Việt Nam (16/3/2017)
Vv công bố Khung lập kế hoạch dân tộc thiểu số và đánh giá xã hội phục vụ dự án Hiện đại hóa BHXH Việt Nam
Công văn số 4666/BHXH-CSXH ngày 21 tháng 11 năm 2016 của BHXHVN (13/12/2016)
Vv hướng dẫn về mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
Công văn 3783/BHXH-PC của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (5/10/2015)
Các đơn vị đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ I - VAN với BHXHVN
Công văn 2017/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (30/7/2014)
V/v hướng dẫn một số nội dung về chế độ ốm đau, thai sản
Quyết định 615/QĐ-BHXH của BHXHVN ngày 5 tháng 6 năm 2013 (9/6/2013)
V/v: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Thi đua, Khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 05/8/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.
1477/BHXH-CSXH của BHXHVN ngày 23 tháng 04 năm 2013 (24/4/2013)
1477/BHXH-CSXH: V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13
Quyết định số 149/QĐ-QLD ngày 15 tháng 06 năm 2012 (9/7/2012)
V/v công bố 20 thuốc sản xuất gia công trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam
Quyết định 797/QĐ-TTg ngày 26 tháng 06 năm 2012 (9/7/2012)
Về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo
Quyết định 1518/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam (5/4/2012)
V/v Ban hành mẫu sổ Bảo hiểm xã hội và hướng dẫn ghi sổ Bảo hiểm xã hội.

[1] 2  3  »  Trang cuối  (Tổng số trang: 3)