Số/ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu  Nơi ban hành Tải về 
    Hướng dẫn update phần mềm KBHXH  BHXHVN
838/QĐ-BHXH 29/05/2017 Ban hành quy trình Giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN  BHXHVN
38/CV-EFY 02/04/2016 Đề nghị phối hợp và triển khai dịch vụ I-VAN Cty Cổ phần Công nghệ Tin học EFY VN
4345/BHXH-PT 05/10/2015 Danh sách các nhà cung cấp dịch vụ I - VAN BHXH Bình Dương 
4408/BHXH-TNTKQTHC 08/10/2015 Giao dịch nhận, trả hồ sơ BHXH qua Bưu điện BHXH Bình Dương 
3783/BHXH-PC 02/10/2015  Các đơn vị đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ I - VAN với BHXHVN BHXHVN
 3705/BHXH-PT 10/09/2015  Tiếp tục thực hiện giao dịch điện tử  BHXH Bình Dương   
528/QĐ-BHXH 14/04/2015 Ban hành quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế  BHXHVN
08/2015/QĐ-TTg 09/03/2015 Thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế Chính Phủ
 1018/QĐ-BHXH 10/10/2014  Sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế  BHXHVN