LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 23/3/2019 – 29/3/2019)
Công văn 459/BHXH-QLT của BHXH tỉnh Bình Dương
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 16/3/2019 – 22/3/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 9/03/2019 – 15/03/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 02/03/2019 – 08/03/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 23/02/2019 – 01/03/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 16/02/2019 – 22/02/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 02/02/2019 – 15/02/2019)
Hướng dẫn liên ngành 01/HDLN-SLDTBXH-BHXH ngày 29 tháng 1 năm 2019
Công văn 199/BHXH-VP của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 29 tháng 1 năm 2019
BHXH tỉnh Bình Dương tổ chức về nguồn tại Cần Giờ nhân kỷ nhiệm 88 ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2018)

Nhằm nâng cao nhận thức cho CBCCVC, đoàn viên công đoàn, đoàn thanh niên về lịch sử của Hội LHPN Việt Nam và phong trào phụ nữ Việt Nam; khẳng định vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của tổ chức Hội và phụ nữ ngành BHXH tỉnh Bình Dương trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong hành trình 88 năm qua. Tạo không khí phấn khởi, thi đua trong CBCCVC, đoàn viên công đoàn, đoàn thanh niên ngành BHXH tỉnh Bình Dương; tích cực chủ động thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, khắc phục khó khăn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh.

 

Ngày 19/10/2018, BCH Công Đoàn cơ sở cùng với BCH Đoàn cơ sở BHXH tỉnh Bình Dương tổ chức hành trình về nguồn tại Cần Giờ nhân kỷ niệm 88 năm ngày Thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2018).

 

Trong thời gian qua, đội ngũ nữ đã luôn nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Theo đó, các nữ CBCCVC luôn có ý thức chủ động khắc phục khó khăn, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, khẳng định mình trong công tác chuyên môn và các công tác khác. Đồng thời nêu cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng nhằm chuẩn hoá đội ngũ, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện mục tiêu xây dựng đội ngũ CBCCVC nữ BHXH tỉnh Bình Dương theo chuẩn mực của người phụ nữ Việt Nam.


Đặc biệt, các nữ CBCCVC còn luôn tích cực tìm hiểu, bồi dưỡng kiến thức về chăm sóc sức khoẻ, nuôi dạy con thành đạt, phòng chống bạo lực trong gia đình, kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình theo 4 chuẩn mực: No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.


“Với tinh thần ấy, phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ BHXH tỉnh Bình Dương nói riêng sẽ phát huy tính tự chủ, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, đoàn kết phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng của phụ nữ Việt Nam trong quá trình Hội nhập và phát triển.


Một số hình ảnh ngày 19.10 tại Cần Giờ

Thanh Tú. CNTT

 


Thẻ BHYT điện tử: Khẳng định nỗ lực phục vụ không ngừng của BHXH Việt Nam (14/11/2018)
Đảm bảo chi trả đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHXH (14/11/2018)
BHXH Việt Nam thông tin về vụ việc Công ty Cho thuê Tài chính II (14/11/2018)
BHXH tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) (5/11/2018)
Xây dựng Chính phủ điện tử trong lĩnh vực BHXH: Vì quyền lợi của người dân và doanh nghiệp (2/10/2018)
Chi Đoàn 2 – Đoàn cơ sở BHXH tỉnh Bình Dương tình nguyện đón trung thu với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. (24/9/2018)
BHXH Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng của ASSA về CNTT (21/9/2018)
Người có “H”: Hãy chủ động tham gia BHYT để được chi trả chi phí điều trị bệnh (20/8/2018)
Triển khai kết nối phần mềm liên thông dữ liệu về BH thất nghiệp với cơ quan BHXH (20/8/2018)
Liên tục đổi mới ứng dụng CNTT, triển khai hệ thống Cổng giao dịch của Ngành (5/6/2018)