LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 23/3/2019 – 29/3/2019)
Công văn 459/BHXH-QLT của BHXH tỉnh Bình Dương
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 16/3/2019 – 22/3/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 9/03/2019 – 15/03/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 02/03/2019 – 08/03/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 23/02/2019 – 01/03/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 16/02/2019 – 22/02/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 02/02/2019 – 15/02/2019)
Hướng dẫn liên ngành 01/HDLN-SLDTBXH-BHXH ngày 29 tháng 1 năm 2019
Công văn 199/BHXH-VP của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 29 tháng 1 năm 2019
Liên tục đổi mới ứng dụng CNTT, triển khai hệ thống Cổng giao dịch của Ngành

Chiều 30/5, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 5/2018 với sự chủ trì của Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh. Tham dự Hội nghị còn có đại diện Bộ LĐTB&XH, Bộ Y tế, Tổng LĐLĐ Việt Nam; lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội.

 

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh phát biểu tại Hội nghị.

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, ước đến 31/5/2018 cả nước có 13,79 triệu người tham gia BHXH bắt buộc; số tham gia BHXH tự nguyện là 240.000 người; BH thất nghiệp là 11,6 triệu người, và BHYT là 81,3 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 86,6% dân số. Số thu toàn Ngành đạt 24.352 tỷ đồng, lũy kế hết tháng 5/2018  là 121.100 tỷ đồng, đạt 36,7% kế hoạch cả năm; trong đó: Thu BHXH là 83.615 tỷ đồng, thu BH thất nghiệp là 5.631 tỷ đồng, thu BHYT là 31.852 tỷ đồng.

Trong tháng, toàn Ngành đã giải quyết 10.125 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 85.117 người hưởng trợ cấp 1 lần; 858.380 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Lũy kế 5 tháng đầu năm đã giải quyết 49.765 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 296.916 người hưởng trợ cấp 1 lần; 3.954.791 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Cả nước có khoảng 15,3 triệu lượt người khám chữa bệnh (KCB) BHYT; lũy kế 5 tháng đầu năm có 70,6 triệu lượt người KCB BHYT.

Ngành BHXH cũng phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 72.164 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 2.797 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Lũy kế 5 tháng đầu năm, giải quyết cho 205.894 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp,11.528 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

Tháng 6/2018, ngoài những công việc thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao, BHXH Việt Nam tập trung thực hiện một số công việc trọng tâm như: Tiếp tục phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính xây dựng, hoàn thiện dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp để trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; tiếp tục nghiên cứu sửa đổi quy trình quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; tăng cường công tác giám định trên Hệ thống thông tin giám định BHYT; phối hợp với ngành Y tế kiểm soát các chi phí bất hợp lý tại các cơ sở KCB BHYT theo cảnh báo từ Hệ thống giám định điện tử; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, đặc biệt là tại các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT; kịp thời xử lý và kiến nghị xử lý các hành vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015, Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 và Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.

Tra cứu về thẻ BHYT trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam.

Chia sẻ kết quả ứng dụng CNTT trong BHYT, Phó Giám đốc Trung tâm CNTT Nguyễn Hoàng Phương cho biết: Thực hiện cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH, hiện nay, hệ thống dữ liệu thu và cấp thẻ BHYT đã được cơ quan BHXH cập nhật, quản lý theo mã số BHXH để xác định thời điểm thẻ có giá trị, thời điểm người tham gia đủ 5 năm liên tục. Các quy trình được xây dựng trên cơ sở dữ liệu tập trung, lấy dữ liệu hộ gia đình làm trung tâm và kết nối liên thông với dữ liệu đóng, hưởng BHXH, BHYT. Đảm bảo chính xác việc thu nộp, tham gia BHXH, BHYT của cá nhân, đơn vị. Tránh việc cấp trùng thẻ, cấp thẻ không đúng quy định…

Việc cấp mã số BHXH đã mang lại nhiều lợi ích không chỉ cho cơ quan BHXH mà nó còn mang lại lợi ích cho người tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; lợi ích cho đơn vị sử dụng lao động. Trong thời gian qua, BHXH Việt Nam đã liên tục đổi mới áp dụng công nghệ thông tin triển khai hệ thống cổng giao dịch của ngành BHXH từng bước đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin của người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp nói chung và nhu cầu quản lý của ngành BHXH nói riêng. Tiếp tục thực hiện triển khai Hệ thống giao dịch điện tử theo Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017. Việc ứng dụng CNTT thông qua giao dịch điện tử để thực hiện kết nối tiếp nhận hồ sơ đề nghị của đơn vị và trả kết quả từ cơ quan BHXH. Rút ngắn thời gian, kinh phí (in ấn, đi lại…) tạo thuận lợi cho người, đơn vị tham gia. Đến nay, BHXH Việt Nam đã cung cấp được 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tổng số đơn vị đăng ký giao dịch điện tử lên tới trên 302 nghìn đơn vị; số hồ sơ thực hiện giao dịch điện tử khoảng 2,9 triệu hồ sơ trên tổng số 6,8 triệu hồ sơ giao dịch (tỷ lệ là 42%); trong Lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đã tiếp nhận xử lý trên 185 nghìn hồ sơ điện tử. Đặc biệt, từ đầu năm 2018 đến nay, số lượng đơn vị đăng ký giao dịch điện tử là 30.606 đơn vị;  số hồ sơ thực hiện giao dịch điện tử hơn 1,7 triệu hồ sơ trên tổng số 4 triệu hồ sơ giao dịch (tỷ lệ là 42,5%); riêng số hồ sơ điện tử trong lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đã tiếp nhận xử lý là trên 116 nghìn giao dịch (tỷ lệ 62,7%).

Cũng theo đại diện lãnh đạo Trung tâm CNTT, BHXH Việt Nam đang nghiên cứu cấp thẻ BHYT điện tử cho người dân tham gia BHYT tại một số địa phương, thay thế thẻ BHYT giấy hiện nay. Việc cấp thẻ BHYT điện tử giúp tiết kiệm chi phí cho ngành BHXH thuận lợi trong khám, chữa bệnh và cơ sở y tế kiểm soát được quá trình khám, chữa bệnh của người bệnh.

Quang cảnh hội nghị.

Đặc biệt, BHXH Việt Nam đã triển khai quyết liệt hệ thống giám định BHYT ban hành kèm theo quyết định 917/QĐ-BHXH về việc ban hành Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định BHYT. Đến nay, tất cả các cơ sở KCB BHYT đã kết nối, liên thông dữ liệu KCB BHYT trên phạm vi cả nước đến hệ thống giám định BHYT của cơ quan BHXH để thực hiện giám định tự động trên phần mềm. Đây là một cải cách lớn trong quy trình KCB BHYT.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh cảm ơn các phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí đã luôn đồng hành cùng ngành BHXH trong công tác tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tới các tầng lớp nhân dân; tuyên dương gương người tốt, việc tốt, mô hình, cách làm hay trong tổ chức, triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; đặc biệt là các bài viết phát hiện, phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT giúp cho cơ quan BHXH và các cơ quan chức năng kịp thời xử lý nhằm đảm bảo quyền lợi cho đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT. 

Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh cũng mong rằng, các phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí sẽ tiếp tục phối hợp với ngành BHXH, kịp thời cung cấp các thông tin chính thức trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, tránh những thông tin gây dư luận tiêu cực, làm sai lệch đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, qua đó góp phần ổn định an ninh, trật tự, phát triển kinh tế- xã hội cho đất nước. 

Theo baohiemxahoi.gov.vn

 

 


Thẻ BHYT điện tử: Khẳng định nỗ lực phục vụ không ngừng của BHXH Việt Nam (14/11/2018)
Đảm bảo chi trả đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHXH (14/11/2018)
BHXH Việt Nam thông tin về vụ việc Công ty Cho thuê Tài chính II (14/11/2018)
BHXH tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) (5/11/2018)
BHXH tỉnh Bình Dương tổ chức về nguồn tại Cần Giờ nhân kỷ nhiệm 88 ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2018) (24/10/2018)
Xây dựng Chính phủ điện tử trong lĩnh vực BHXH: Vì quyền lợi của người dân và doanh nghiệp (2/10/2018)
Chi Đoàn 2 – Đoàn cơ sở BHXH tỉnh Bình Dương tình nguyện đón trung thu với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. (24/9/2018)
BHXH Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng của ASSA về CNTT (21/9/2018)
Người có “H”: Hãy chủ động tham gia BHYT để được chi trả chi phí điều trị bệnh (20/8/2018)
Triển khai kết nối phần mềm liên thông dữ liệu về BH thất nghiệp với cơ quan BHXH (20/8/2018)