BHXHBình Dương triển khai Luật BHYT (sửa đổi, bổ sung) và triển khai Luật Việc làm (24/10/2014)
Về vấn đề BHYT khi sử dụng kỹ thuật cao (7/7/2013)
Chương trình Cuộc sống thường ngày trao đổi với ông Phạm Lương Sơn, Trưởng ban thực hiện chính sách BHYT, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, để tìm hiểu thêm về vấn đề BHYT kỹ thuật cao.
Video Clip về Bảo hiểm thất nghiệp (9/5/2011)
Một số hình ảnh về hội nghị điển hình tiên tiến lần III (27/6/2010)
Vui lòng đợi 20 giây để website load ảnh
Video BHXH Việt Nam 15 năm trưởng thành và phát triển (4/3/2010)
Một số hình ảnh hoạt động của BHXH tỉnh Bình Dương từ năm 1995 - 2010 (2/3/2010)
Một số hình ảnh hoạt động của BHXH tỉnh Bình Dương từ năm 1995 -2010 và một số ảnh của các Doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT.