LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 23/3/2019 – 29/3/2019)
Công văn 459/BHXH-QLT của BHXH tỉnh Bình Dương
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 16/3/2019 – 22/3/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 9/03/2019 – 15/03/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 02/03/2019 – 08/03/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 23/02/2019 – 01/03/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 16/02/2019 – 22/02/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 02/02/2019 – 15/02/2019)
Hướng dẫn liên ngành 01/HDLN-SLDTBXH-BHXH ngày 29 tháng 1 năm 2019
Công văn 199/BHXH-VP của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 29 tháng 1 năm 2019
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 21/10/2018 – 26/10/2018)

 
         BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 13/10/2018  – 19/10/2018)
 
THỨ, NGÀY
 NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ bảy
    20/10
- Tiếp nhận&Trả kết quả TTHC.
- Tham dự Tập huấn đào tạo triển khai nhập dữ liệu ĐTXDCB từ ngày 20/10-21/10/2018 – KS Kim Liên- Hà Nội
Thứ hai
22/10
- 7h30’: Họp Giao ban
- Thẩm định chi phí KCB Quý 2/2018 tại BVĐK tỉnh BD từ ngày 22/10-26/10/2018
-7h30’ : Thanh tra Cty TNHH Đồ Gỗ Đài Tùng – TX Dĩ An  (xe đ/c Hùng )
-13h30’ : Tham dự HN phổ biến Nghị định và hướng dẫn Luật BHYT – Nhà khách T78- Q3- TP.HCM (xe đ/c A.Thành)
-14h00’ : Công bố QĐ kiểm toán việc thực hiện Chính Sách BHTN trên địa bàn tỉnh BD- Phòng họp tầng III – BHXH tỉnh
 
Thứ ba
23/10
- 7h30’ : Thanh tra LN Cty Cp Omexey Home – Tân Uyên
- 7h30’ : Thanh tra Cty TNHH ChuSheng + Cty TNHH Han Kook Vina EMB- KCN Đồng An  (xe đ/c Hùng)
-7h30’: Làm việc với TTYT Huyện Phú Giáo (xe đ/c Sơn)
- Quyết toán Quý III/2018 BHXH H .Bắc Tân Uyên (xe đ/c A.Thành )
   Thứ tư
     24/10
-7h30’: Thanh tra LN Cty CP Thomas Carey – Tân Uyên
-7h00’: Thanh tra Cty TNHH SXTMDV Kính Gương Châu Âu + Cty TNHH SXTM Việt Hưng- Tân Đông Hiệp – Dĩ An (xe đ/c Thanh)
-7h30’ : Làm việc tại Cty TNHH Grenn Griver + Cty TNHH Thanh Toàn – TX Tân Uyên (xe đ/c A.Thành)
-7h30’: Làm việc với TTYT TP. TDM(xe đ/c Sơn)
 
Thứ năm
25/10
-7h30’: Thanh tra LN Cty TNHH Din San– Tân Uyên
- 7h30’:Thanh tra Cty Cp S Furniture + Cty TNHH Fantastic Manufacturing VN- KCN Nam Tân Uyên (xe đ/c Thanh)
-7h30’: Làm việc tại Cty TNHH MTV Cao Su XK Thuận Phát + Trường MN tư thục Phương Đông _ TX Thuân An (xe đ/c A.Thành)
- 7h30’: Làm việc với TTYT TX Thuận An (xe đ/c Sơn)
- Quyết toán Quý III/2018 tại BHXH TP.TDM.
 
Thứ sáu
26/10
-7h30’: Thanh tra Cty TNHH GFS VN – Cụm Tân Mỹ Bắc Tân Uyên (xe đ/c Hùng )
- Quyết toán Quý III/2018 BHXH TX Tân Uyên tại P.KHTC.
 
Ghi Chú : Các phòng Nghiệp vụ thực hiện nghiêm theo quy định ban hành theo TB số 79/TB-BHXH ngày
26/9/2016 và TB số 76/TB-BHXH ngày 9/5/2017 về việc sử dụng điện nước và ra vào trong cơ quan.
Trực xe trong tuần từ ngày 22/10- 26/10 (xe đ/c Sơn) & Thứ bảy, Chủ nhật ngày 20/10-21/10 (xe đ/c Hùng)
Trực bảo vệ : Tối T6( Đập, Vinh), Tối T7( Thắng, Đập), Tối CN( Thắng, Vinh).
-          Trực Đoàn kiểm toán từ ngày 22/10-28/10 (xe đ/c Điền)
 
       TL .GIÁM ĐỐC    
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
                                                                                         
       

 

     TRẦN MINH HẬU

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 07/01/2019 – 11/01/2019) (5/1/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 29/12/2018 – 05/01/2019) (28/12/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 22/12/2018 – 28/12/2018) (21/12/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 15/12/2018 – 21/12/2018) (14/12/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 8/12/2018 – 14/12/2018) (7/12/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 01/12/2018 – 7/12/2018) (30/11/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 24/11/2018 – 30/11/2018) (23/11/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 17/11/2018 – 23/11/2018) (16/11/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 10/11/2018 – 16/11/2018) (2/11/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 27/10/2018 – 01/11/2018) (26/10/2018)