LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 21/01/2019 – 25/01/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 12/01/2019 – 18/01/2019)
Công văn 62/BHXH-QLT của BHXH Bình Dương
Thông báo số 07/TB-BHXH của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 8/1/2019
Công văn 46/BHXH - QLT của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 08/01/2019
Công văn 45/BHXH-QLT của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 08/01/2019
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 07/01/2019 – 11/01/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 29/12/2018 – 05/01/2019)
Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý KCB và thanh toán BHYT
“BHXH, BHYT là một phần trong cuộc sống của công nhân, lao động”
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 21/10/2018 – 26/10/2018)

 
         BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 13/10/2018  – 19/10/2018)
 
THỨ, NGÀY
 NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ bảy
    20/10
- Tiếp nhận&Trả kết quả TTHC.
- Tham dự Tập huấn đào tạo triển khai nhập dữ liệu ĐTXDCB từ ngày 20/10-21/10/2018 – KS Kim Liên- Hà Nội
Thứ hai
22/10
- 7h30’: Họp Giao ban
- Thẩm định chi phí KCB Quý 2/2018 tại BVĐK tỉnh BD từ ngày 22/10-26/10/2018
-7h30’ : Thanh tra Cty TNHH Đồ Gỗ Đài Tùng – TX Dĩ An  (xe đ/c Hùng )
-13h30’ : Tham dự HN phổ biến Nghị định và hướng dẫn Luật BHYT – Nhà khách T78- Q3- TP.HCM (xe đ/c A.Thành)
-14h00’ : Công bố QĐ kiểm toán việc thực hiện Chính Sách BHTN trên địa bàn tỉnh BD- Phòng họp tầng III – BHXH tỉnh
 
Thứ ba
23/10
- 7h30’ : Thanh tra LN Cty Cp Omexey Home – Tân Uyên
- 7h30’ : Thanh tra Cty TNHH ChuSheng + Cty TNHH Han Kook Vina EMB- KCN Đồng An  (xe đ/c Hùng)
-7h30’: Làm việc với TTYT Huyện Phú Giáo (xe đ/c Sơn)
- Quyết toán Quý III/2018 BHXH H .Bắc Tân Uyên (xe đ/c A.Thành )
   Thứ tư
     24/10
-7h30’: Thanh tra LN Cty CP Thomas Carey – Tân Uyên
-7h00’: Thanh tra Cty TNHH SXTMDV Kính Gương Châu Âu + Cty TNHH SXTM Việt Hưng- Tân Đông Hiệp – Dĩ An (xe đ/c Thanh)
-7h30’ : Làm việc tại Cty TNHH Grenn Griver + Cty TNHH Thanh Toàn – TX Tân Uyên (xe đ/c A.Thành)
-7h30’: Làm việc với TTYT TP. TDM(xe đ/c Sơn)
 
Thứ năm
25/10
-7h30’: Thanh tra LN Cty TNHH Din San– Tân Uyên
- 7h30’:Thanh tra Cty Cp S Furniture + Cty TNHH Fantastic Manufacturing VN- KCN Nam Tân Uyên (xe đ/c Thanh)
-7h30’: Làm việc tại Cty TNHH MTV Cao Su XK Thuận Phát + Trường MN tư thục Phương Đông _ TX Thuân An (xe đ/c A.Thành)
- 7h30’: Làm việc với TTYT TX Thuận An (xe đ/c Sơn)
- Quyết toán Quý III/2018 tại BHXH TP.TDM.
 
Thứ sáu
26/10
-7h30’: Thanh tra Cty TNHH GFS VN – Cụm Tân Mỹ Bắc Tân Uyên (xe đ/c Hùng )
- Quyết toán Quý III/2018 BHXH TX Tân Uyên tại P.KHTC.
 
Ghi Chú : Các phòng Nghiệp vụ thực hiện nghiêm theo quy định ban hành theo TB số 79/TB-BHXH ngày
26/9/2016 và TB số 76/TB-BHXH ngày 9/5/2017 về việc sử dụng điện nước và ra vào trong cơ quan.
Trực xe trong tuần từ ngày 22/10- 26/10 (xe đ/c Sơn) & Thứ bảy, Chủ nhật ngày 20/10-21/10 (xe đ/c Hùng)
Trực bảo vệ : Tối T6( Đập, Vinh), Tối T7( Thắng, Đập), Tối CN( Thắng, Vinh).
-          Trực Đoàn kiểm toán từ ngày 22/10-28/10 (xe đ/c Điền)
 
       TL .GIÁM ĐỐC    
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
                                                                                         
       

 

     TRẦN MINH HẬU

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 10/11/2018 – 16/11/2018) (2/11/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 27/10/2018 – 01/11/2018) (26/10/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 13/10/2018 – 19/10/2018 (12/10/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 6/10/2018 – 12/10/2018) (5/10/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 29/9/2018 – 5/10/2018) (28/9/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 22/9/2018 – 28/9/2018) (23/9/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày15/9/2018 – 21/9/2018) (15/9/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 8/9 – 14/9/2018) (7/9/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 01/9 – 7/9/2018) (31/8/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 25/8 – 31/8/2018) (24/8/2018)