Cải cách hành chính trong thực hiện chính sách BHXH, BH thất nghiệp: Nhiều kết quả đột phá
Tăng cường công tác truyền thông trong lĩnh vực việc làm và BH thất nghiệp
Thủ tướng giải đáp, tháo gỡ nhiều vướng mắc của công nhân về an sinh xã hội
Bình Dương sơ kết 5 năm Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (19/5 – 25/5/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (12/5 – 18/5/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 5/5 – 11/5/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (28/4 – 04/5/2018)
Công văn 951/BHXH-CST v/v Bàn giao sổ BHXH cho người lao động tự quản lý
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (21/4 – 27/4/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (02/9 –08/9/2017)

 BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (02/9 –08/9/2017)

THỨ, NGÀY
  NỘI DUNG CÔNG VIỆC
NGƯỜI THỰC HIỆN
02/9-04/9

 
Nghỉ Lễ theo thông báo Số:217/TB-BHXH.
 
  Toàn bộ CBVC.
 Mỗi Phòng trực đêm 01 đ/c Nam 
 
Trực đêm ngày 01/9 : Lý(P.CNTT), Lập(P.KT &THN),Phương(P. GĐ BHYT).

Thời gian trực: 19h-7h sáng hôm sau.
Trực đêm ngày 02/9 : Hiếu(Văn Phòng),Trường( P.TCCB).

Thời gian trực: 19h-7h sáng hôm sau.
Trực đêm ngày 03/9 : Đạt (P.TN & TKQTTHC), Tùng(P.Sổ Thẻ), P.QLT.

Thời gian trực: 19h-7h sáng hôm sau.
Trực đêm ngày 04/9 :Sang( P.TT-KT), Giàu(P.CĐ BHXH), Trung(P. KHTC).

.Thời gian trực: 19h-7h sáng hôm sau.
Sắp xếp kho lưu trữ , cài đặt phần mềm mới ngày 4/9/2017. P.TN &KQTTHC
Thứ ba
05/9 
  -7h30’: Họp giao ban
 
  Lãnh đạo, Chánh VP
 
-7h30’:Thẩm định CP KCB Quý II/2017 Bệnh Viện  Phục Hồi Chức Năng.
P.GĐBHYT
 
-7h30’: Kiểm tra Cty TNHH Chuang Yuan- Rạch Bắp-Bến cát ( xe đ/c A.Thành)

 P.TT-Kiểm tra ,
 
-8h00’: Đưa đoàn đi công tác đi Sân bay ( xe đ/c Hùng )

Theo Danh sách
 
  -8h30’: Làm việc tại Thanh tra Sở LĐ &TBXH v/v kế hoạch tổ Liên Ngành năm 2017
 
Đ/c Kỳ Anh
 
-13h30’: Tập huấn công tác lưu trữ -Phòng Họp tầng 7-BHXH tỉnh từ ngày
 5/9 – 6/9/2017 (P.TN& KQTTHC chuẩn bị nội dung)
Thành phần Theo Thư mời.
   Thứ tư
6/9 
  -7h30’:HN Tổng kết thực hiện Luật dân quân tự vệ- Hội trường A-BCQ sự tỉnh BD
 ( xe đ/c Hùng) 
Đ/c Đức
 
 -7h30’: Thanh tra LN Cty TNHH  Sumitec VN- KCN Vsip II
Đ/c Hiền
 
-7h30’: Thanh tra LN Cty TNHH South East Apparel Group-KCN Vsip I 
 Đ/c Sang 
  -7h30’: Kiểm tra Cty TNHH Phú An Thịnh-TP TDM 
 Đ/c Vân,BHXH TDM 
 -7h30’: Làm việc tại Tòa Án tỉnh BD + Kiểm tra Cty TNHH KT &XNK Hùng Vinh-    Bàu Bàng ( xe đ/c Điền)

 P.TT-Kiểm tra
 
 - Thẩm định CP KCB Quý II/2017 TTYT Thuận An ( xe đ/c Thanh )

 P. GĐBHYT
 
 - 8h00’: Họp về nội dung QĐ 595 – Phòng họp tầng III
Đ/c Lý,VP,Cấp ST,QLT,TT-KT,
KT&THN,TNHS

-10h30’: Đưa đoàn đi công tác đi Sân bay ( xe đ/c A.Thành)

Theo Danh sách
-Làm việc với TT lưu trữ BHXH VN từ ngày 7/9-8/9/2017-VP BHXH tỉnh BD.  
Thứ năm
7/9 
- 7h30’: Họp 2 trang đầu Sổ- Phòng Giám Đốc 
  Tồ thẩm định
  - 7h30’: Thanh tra LN Cty TNHH Takashima VN – KCN Vsip II   
Đ/c Hiền.
  - 7h30’: Thanh tra LN Cty TNHH Mỹ Tú – Tân Uyên
 
 Đ/c Sang
- 7h30’: Làm việc tại Cty TNHH Smail Vina- KCN Nam Tân Uyên ( xe đ/c Hùng) P.TT-Kiểm tra
Thẩm định CP KCB Quý II/2017 BV Vạn Phúc II ( xe đ/c Điền)
P. GĐBHYT.
-7h30’: Thẩm tra lý lịch Đảng – Huyện Phú Giáo ( xe đ/c Thanh)
Đ/c Khương
-8h00’: Họp Giao Ban, Lãnh đạo, TP,PTP NV,Lãnh đạo Huyện, Thị Xã, Thành Phố.
Thứ sáu
8/9

 
 Tham dự lớp Trung cấp chính trị - Trường Chính trị
Theo Danh sách
Thẩm định CP KCB Quý II/2017 tại BV Vạn Phúc I.
P. GĐBHYT
 - 7h30’: Thanh tra LN Cty TNHH Dai-Ichi Seiko –KCN Vsip I
Đ/c Tuyết.
- 7h30’: Thanh tra LN Cty TNHH Tong Yu Textile- An Tây – Bến Cát (xe đ/c Thành) Đ/c Sang.

Ghi Chú : Các phòng Nghiệp vụ thực hiện nghiêm theo quy định ban hành theo TB số 79/TB-BHXH ngày
26/9/2016 và TB số 76/TB-BHXH ngày 9/5/2017 về việc sử dụng điện nước và ra vào trong cơ quan.
Trực xe trong tuần từ ngày 5/9- 8/9 (xe đ/c Sơn,) & Thứ bảy, Chủ nhật ngày 02/9-04/9 (xe đ/c Điền)
Trực hàng tuần: Mỗi phòng phân công người trực từ 16h30-17h00’ theo DS gửi Văn Phòng.
Trực bảo vệ : Tối T6(Vinh, Đập), Tối T7( Thắng, Vinh), Tối CN (Thắng, Đập),Tối T2(Đập,Vinh)
GIÁM ĐỐC
LÊ MINH LÝ

 

 


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (7/10 –13/10/2017) (6/10/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (30/9 –6/10/2017) (29/9/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (23/9 –29/9/2017) (22/9/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (16/9 –22/9/2017) (15/9/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (09/9 –15/9/2017) (8/9/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (26/8 –01/9/2017) (25/8/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (19/8 –25/8/2017) (18/8/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (12/8 –18/8/2017) (11/8/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (7/8 –11/8/2017) (4/8/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY (31/7 –04/8/2017) (28/7/2017)