LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 16/02/2019 – 22/02/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 02/02/2019 – 15/02/2019)
Hướng dẫn liên ngành 01/HDLN-SLDTBXH-BHXH ngày 29 tháng 1 năm 2019
Công văn 199/BHXH-VP của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 29 tháng 1 năm 2019
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 26/01/2019 – 01/02/2019)
Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương gặp mặt và cung cấp thông tin Báo chí năm 2019.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tham gia BHXH là hình thức tiết kiệm mới, mang tính cộng đồng và rất văn minh
Công văn 10/BHXH-CĐBHXH của BHXH tỉnh Bình Dương
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 21/01/2019 – 25/01/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 12/01/2019 – 18/01/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (09/9 –15/9/2017)

 

THỨ, NGÀY
  NỘI DUNG CÔNG VIỆC
NGƯỜI THỰC HIỆN
Thứ bảy
09/9

 
Tiếp nhận& Trả kết quả TTHC (Đ/c B.Vân, Trinh, Thanh Thúy, Kim Anh)
  P.TN&TKQTTHC
Trực xe đưa đón đoàn BHXH VN (xe đ/c Thành)  
Chủ nhật
10/9
7h30’: Hội nghị tuyên truyền tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, TX. Thuận An
(xe đ/c Hùng)
Trực xe đưa đón đoàn BHXH VN (xe đ/c Thành)
 Đ/c Hương, HLan
 
Thứ hai
11/9 
-7h30’: Họp giao ban
  Lãnh đạo, Chánh VP 
-7h30’:Thẩm định CP KCB Quý II/2017 Bệnh Viện  Vạn Phúc 1 (xe tự túc)
P.GĐBHYT
 -7h30’: Thanh tra Liên Ngành Cty TNHH Leader One VN ( xe LĐLĐ)
 Đ/c Sang
  -7h30’: Thanh tra Liên Ngành Cty TNHH Torex VN (xe SLĐ)
Đ/c Hiền
 -7h30’: Thanh tra Cty TNHH TMSX Nhật Hoàng; Cty CB gỗ Võ Gia - Tân Uyên
(xe đ/c Hùng)
 P.TT-Kiểm tra
 
-8h00’: Đưa đoàn công tác đi Sân bay (xe đ/c Điền)
Theo Danh sách
-14h00’: Đón đoàn công tác tại Sân bay (xe đ/c Điền) Theo Danh sách
Thứ ba
12/9 
-7h30’:Thẩm định CP KCB Quý II/2017 Bệnh Viện  đa khoa tỉnh BD. (xe tự túc)
 
P.GĐBHYT
 
  -7h30’: Thanh tra Liên Ngành Cty TNHH Yuwa- KCN VSip II (xe đ/c Thanh)

Đ/c Hiền
 
  -7h30’: Thanh tra Cty CP Nội thất KTD - Tân Uyên  (xe đ/c Hùng)

P.TT-Kiểm tra
 
  -8h00’: Khai thác Cty mới - Tân Uyên (xe đ/c Hùng)
Đ/c Kỳ Anh, Lập
 
-7h30’: Thẩm tra lý lịch Đảng – Huyện Phú Giáo (xe đ/c Thành) Đ/c Khương
   Thứ tư
13/9

 
 
 
 
 
-7h30’:Thẩm định CP KCB Quý II/2017 Bệnh Viện  đa khoa tỉnh BD. (xe tự túc)
 
P.GĐBHYT 
  -7h30’: Thanh tra Liên Ngành Cty Trữ Liệu- KCN VSip 1 (xe đ/c Thanh)
Đ/c Hiền
 
  -7h30’: Thanh tra Cty TNHH Vĩnh Xuân Thịnh; Cty Nghĩa Quốc Đạt - Dĩ An (xe đ/c Hùng)

P.TT-Kiểm tra 
  -8h00’: Làm việc tại Thi Hành Án - Dĩ An (xe đ/c Hùng)

Đ/c Kỳ Anh, Út
 
 -8h00’: HN Tập huấn, triển khai quy trình NV, Giao dịch ĐT & cấp mã số BHXH- BHXH các huyện, đơn vị, DN, trường học, ĐL thu (HT lầu 7 - BHXH tỉnh)
 
P.Thu
 
-13h00: Làm việc tại Cty CAN-THE VN, Rèn dập chính xác, Sinh Nam - T An
(xe đ/c Thành)
Đ/c Kỳ Anh, Út
Thứ năm
14/9 
- 7h30’: Họp 2 trang đầu Sổ- Phòng Giám Đốc
 
 Tồ thẩm định
 
-7h30’:Thẩm định CP KCB Quý II/2017 Bệnh Viện  đa khoa tỉnh BD. (xe tự túc)

P. GĐBHYT.
 
  -7h30’: Thanh tra Liên Ngành Cty TNHH Nagashima- KCN VSip 2 (xe đ/c LĐLĐ)

 Đ/c Hiền.
 
  -7h30’: Thanh tra Cty Đại Phong Vĩ; Cty TNHH TM Hải Thanh - Dĩ An (xe đ/c Điền)

  P.TT-Kiểm tra
 
  -8h00’: Họp hội đồng giám định y khoa tỉnh Bình Dương
 
Đ/c Long
 
  -8h00’: Tập huấn Luật BHXH và các quy định có liên quan (LĐLĐ cũ)
 
Đ/c Đức
 
 -8h00’: HN Tập huấn, triển khai quy trình NV, Giao dịch ĐT & cấp mã số BHXH
  Đơn vị, DN, trường học, ĐL thu (HT lầu 7 - BHXH tỉnh)
P. Thu
-19h00: Làm việc tại BCH Quân sự TP.TDM về ĐK quân nhân dự bị Đ/c Thắng BV
Thứ sáu
15/9 
 
 
 Tham dự lớp Trung cấp chính trị - Trường Chính trị
 
Theo Danh sách
 
-7h30’:Thẩm định CP KCB Quý II/2017 Bệnh Viện  đa khoa tỉnh BD. (xe tự túc)

P. GĐBHYT
 
   -7h30’: Thanh tra Liên Ngành Cty TNHH Cei Int’- KCN VSip 1 (xe đ/c LĐLĐ)

 Đ/c Sang.
 
   -7h30’: Kiểm tra Cty CP Acecook VN – Thuận An (xe đ/cThành)

 P.TT-Kiểm tra
 
  -167h00’: Dự khánh thành trụ sở mới BHXH Bàu Bàng (xe đ/c Sơn)  Ban giám đốc, TP, PTP nghiệp vụ

Ghi Chú: Các phòng Nghiệp vụ thực hiện nghiêm theo quy định ban hành theo TB số 79/TB-BHXH ngày
26/9/2016 và TB số 76/TB-BHXH ngày 9/5/2017 về việc sử dụng điện nước và ra vào trong cơ quan.
Trực xe trong tuần từ ngày 16/9- 17/9 (xe đ/c Thành), Chủ nhật ngày 17/9 (xe đ/c Hùng)
Trực hàng tuần: Mỗi phòng phân công người trực từ 16h30-17h00’ theo DS gửi Văn Phòng.
Trực bảo vệ : Tối T6 (Vinh, Đập), Tối T7 (Thắng, Vinh), Tối CN (Thắng, Đập),Tối T2 (Đập,Vinh)
GIÁM ĐỐC


LÊ MINH LÝ

 

 


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (16/9 –22/9/2017) (15/9/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (02/9 –08/9/2017) (1/9/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (26/8 –01/9/2017) (25/8/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (19/8 –25/8/2017) (18/8/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (12/8 –18/8/2017) (11/8/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (7/8 –11/8/2017) (4/8/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY (31/7 –04/8/2017) (28/7/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày (24/7 –28/7/2017) (21/7/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 17/7 –21/7/2017 (17/7/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 10/7 –14/7/2017 (7/7/2017)