LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 13/10/2018 – 19/10/2018
“Các giải pháp triển khai thực hiện Bộ Luật Hình sự về tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp”
Công văn 2381 /BHXH-VP Bình Dương
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 6/10/2018 – 12/10/2018)
Công văn 2340/BHXH-VP ngày 05/10/2018 của BHXH tỉnh Bình Dương
Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho người khuyết tật
Xây dựng Chính phủ điện tử trong lĩnh vực BHXH: Vì quyền lợi của người dân và doanh nghiệp
Công văn 2292/BHXH -TN&TKQTTHC của BHXH tỉnh Bình Dương
2291/BHXH -TN&TKQTTHC của BHXH tỉnh Bình Dương
Ngành BHXH: Tiếp tục nâng cao hơn nữa đạo đức công vụ, củng cố vững chắc nghiệp vụ chuyên môn
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (21/10 –27/10/2017)

THỨ, NGÀY
  NỘI DUNG CÔNG VIỆC
NGƯỜI THỰC HIỆN
Thứ bảy
21/10

 
-Tiếp nhận& Trả kết quả TTHC (Đ/c Vân, Hiền, Nhung,Lập, M.Anh)
  P.TN&TKQTTHC
-Sắp xếp Hồ sơ lưu trữ từ ngày 21/10-22/10/2017
Tổ lưu trữ.
-Rà soát Sổ BHXH, Bảo lưu, cấp Sổ mới 
Tổ rà soát, P.Sổ Thẻ
-Đóng dấu,Bảo dưỡng định kỳ tòa nhà BHXH tỉnh từ ngày 21/10-22/10/2017 Đ/c Hiếu, H.Lan
Thứ hai
23/10

 
-7h30’: Họp giao ban
  Lãnh đạo,Chánh VP
 -7h30’: Quyết toán Quý III/2017 tại BHXH TX Dĩ An (xe đ/c A.Thành )

P.KHTC
 
-7h30’:Thẩm định CP KCB Quý III PKĐK Ngọc Hồng + An An Bình (xe đ/c Hùng)

  P.GĐBHYT
 
-7h30’: Thanh tra Cty Cp Thái Bình – Dĩ An từ ngày 23/10 -27/10/2017(xe đ/cThanh)

 P.TT-Kiểm tra
 
-9h00’:Họp Đồng bộ mã số Sổ BHXH- Phòng họp tầng III-BHXH tỉnh 
 P.Sổ Thẻ,Thu, TNHS, Kiểm tra,Chế độ.
-14h00’: Họp v/v nợ đọng BHXH Cty Poongin Vina 4 –Hội trường tầng III- BHXH tỉnh BD Đ/c Lý,Vp,P.Thu, KT&THN, Kiểm tra
Thứ ba
24/10

 
  -7h30’: Quyết toán Quý III/2017 tại BHXH Huyện Bàu Bàng + BHXH TX Bến Cát (xe đ/c A.Thành )
P.KHTC
 -8h00’: Đôn đốc Thu tại Cty Japan New Furniture VN + Cty CP Eurowindow  Kết hợp Làm việc tại Cty Chí Hùng – Tân Uyên (xe đ/c Hùng)
P.KT & Thu hồi nợ,
P.TT-Kiểm tra
  -7h30’:Thẩm định CP KCB Quý III/2017 PKĐK Vũ Cao + An Sài Gòn (xe đ/c Điền)
 P.GĐBHYT
-8h00’: Tập huấn về Bộ công cụ dụng cụ tập trung dữ liệu chính sách BHXH- Phòng họp tầng III-BHXH tỉnh Thành phần theo thư mời
   Thứ tư
25/10 
- 7h30’: Họp 2 trang đầu Sổ- Phòng Giám Đốc
Tồ thẩm định 
 -7h30’: Quyết toán Quý III/2017 tại BHXH Huyện Dầu Tiếng (xe đ/c Điền)
 P.KHTC
  -8h00’: Đôn đốc Thu tại Cty Yamaken Apparel VN + Cty Thêu J-Global VN – TX Thuận An (xe đ/c Hùng )
 P.KT & Thu hồi nợ
-7h30’:Thẩm định CP KCB Quý III/2017 PKĐK Thánh Tâm + PKĐK Nhân Sinhe đ/c A.Thành)
P.GĐBYT
  -7h30’: Kiểm tra Y tế PKĐK KV Phước Hòa (xe đ/c Thanh)
 P.TT-Kiểm tra,Phong
-8h00’: Tham dự gặp gỡ với đại diện DN đầu từ nước ngoài trên địa bàn tỉnh năm 2017- TTHN triển lãm (xe đ/c Sơn)
Đ/c Lý
 
-14h00’: Họp Tổ rà soát, trả sổ BHXH- Hội trường tầng III-BHXH tỉnh Đ/c Lý, Tổ rà soát.
Thứ năm
26/10 
-7h30’: Họp Hội đồng giám định y khoa
  Đ/c Hiểu
-8h00’: Họp Đảng ủy-Hội trường tầng III-BHXH tỉnh
 Lãnh đạo, Đảng Ủy.
-7h30’:Thẩm định CP KCB Quý III/2017 tại TTYT TX Bến Cát (xe đ/c Hùng)
 P.GĐBHYT
  -7h30’: Quyết toán Quý III/2017 tại BHXH Huyện Phú Giáo (xe đ/c Điền )
 P.KHTC.
 -7h30’: Kiểm tra Y tế PKĐK KV Minh Hòa- Dầu Tiếng (xe đ/c A.Thành)

P.TT-Kiểm tra,Phong
 P.KT & Thu hồi nợ,
-7h30’: Làm việc tại Cty CP Mondelez Kinh Đô- Thuận An  Kết hợp  Đôn đốc Thu tai Cty Dệt Tường Long + Cty CP Vitaly + Thanh tra Thái Bình –Dĩ AN (xe đ/c Thanh)

 P.TT-Kiểm tra
-14h00’: Họp Đồng bộ mã số Sổ BHXH & Quy trình TNHS và TKQTTHC- Phòng họp tầng III-BHXH tỉnh ( Phòng Sổ Thẻ & TNHS chuẩn bị nội dung) Lãnh đạo, Thu,TNHS, Kiểm tra,Chế độ ,KHTC,GĐBHYT
Thứ sáu
27/10

 
-Tham dự lớp Trung cấp chính trị - Trường Chính trị
Theo Danh sách
  -7h30’:Thẩm định CP KCB Quý III tại PK Châu Thành + Phụ Sản Nhi BD
P.GĐBHYT
 -7h30’: Giám định theo chuyên đề Quý I,II,III PK Phúc Tâm II (xe đ/c Điền) 
P.GĐBHYT
 -7h30’: Quyết toán Quý III/2017 tại BHXH TP.TDM
P.KHTC.
 -7h30’: Tham dự tọa đàm “Đánh giá thực trạng và định hướng cải cách chính sách BHXH ở VN” –Nhà khách Quốc Hội-Q3-TPHCM (xe đ/c Hùng)
Đ/c Hiểu
-8h00’:Làm việc với Đội thanh niên xung phong -Phòng họp A-UBND (xe đ/c Sơn) Đ/c Lý

Ghi Chú: Các phòng Nghiệp vụ thực hiện nghiêm theo quy định ban hành theo TB số 79/TB-BHXH ngày
26/9/2016 và TB số 76/TB-BHXH ngày 9/5/2017 về việc sử dụng điện nước và ra vào trong cơ quan.
Trực xe trong tuần từ ngày 23/10- 27/10 (xe đ/c Sơn) & Thứ bảy, Chủ nhật ngày 21/10-22/10 (xe đ/c Hùng)
TL.GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNGTRẦN MINH HẬU

 

 

 


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (30/12 – 05/01/2018) (29/12/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 23/12/2017 – 29/12/2017) (22/12/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 9/12 – 15/12/2017) (8/12/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (02/12 – 8/12/2017) (1/12/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 25/11 – 01/12/2017) (24/11/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 18/11 – 24/11/2017) (17/11/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (11/11 – 17/11/2017) (10/11/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (04/11 – 10/11/2017) (3/11/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (28/10 –3/11/2017) (27/10/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (14/10 –20/10/2017) (13/10/2017)