LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (24/02 - 02/03/2018)
Công văn 483/BHXH-VP v/v Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH không còn giá trị sử dụng
BHXH Việt Nam: Đột phá về cải cách thủ tục hành chính
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 9/12 – 15/12/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (02/12 – 8/12/2017)
Hội nghị trực tuyến cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về BHXH, BHYT tháng 11-2017
Hội thi tuyên truyền viên BHXH, BHYT tỉnh Bình Dương năm 2017
Hội thi “Tuyên truyền viên về BHXH, BHYT” tỉnh Bình Dương: BHXH tỉnh đoạt giải Nhất
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 25/11 – 01/12/2017)
Bình Dương: Hơn 2.000 người tham gia “Cuộc chạy khẩn cấp 2017” nhân Ngày Quốc tế Nhà vệ sinh
Lịch công tác tuần từ ngày 03/5 –05/5/2017

 

THỨ, NGÀY
  NỘI DUNG CÔNG VIỆC
NGƯỜI THỰC HIỆN
Thứ bảy
29/04
- Tiếp nhận & Trả kết quả TTHC( Đ/c Vân, Nghĩa, H.Trinh, K.Anh )
 
 P.TN&TKQTTHC
 
 
 
Nghỉ Lễ 30/4 & 01/05 từ ngày (29/04- 02/05/2017) Theo thông báo 66/TB-BHXH
(Trực lễ theo Danh sách phân công)
Toàn thể CBVC
Thứ tư
03/5

 
 -7h30: Họp giao ban
 Lãnh đạo, Chánh VP 
7h30: Hội nghị cán bộ chủ chốt tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh (xe đ/c Sơn) Đ/c Lý, Định, Đức, Hiểu
7h30’: Đi công tác TX. Tân Uyên (xe đ/c A. Thành) Đ/c Tùng
7h30’:Kiểm tra tại Cty Namsung EPC + Kiểm tra tại Cty Sewha Vina-KCN VN-Singapore II (xe đ/c Điền) P.TT-Kiểm tra
7h30’: Làm việc với Cty Đại Việt Mộc + Cty Young Jin VN ( xe đ/c Thanh) P. Thu
9h30’: Họp 2 trang đầu Sổ Tồ thẩm định
Thẩm định chi phí KCB Quý IV/2016 tại BV Y Học Cổ Truyền từ ngày (3/5-4/5/2017) P. GĐBHYT
14h00’: Làm việc với Đoàn kiểm tra Sở Nội vụ Đ/c Lý, Đức,TP.Nghiệp vụ, GĐ, P.GĐ TX. Tân Uyên, Bí thư Đoàn
Thứ năm
04/5 
 -7h30’: Nhận Sổ BHXH sau 12 tháng – BHXH TX.Bến Cát (xe đ/c Thanh)
P.TN&TKQTTHC
7h30’: Kiểm tra tại CTy Gỗ Libang + Kiểm tra tại Cty Hong Mei VN + Kiểm tra tại Cty Honda Industrial – KCN Nam Tân Uyên (xe đ/c Hùng) P.TT-Kiểm tra
7h30’: Làm việc với Cty May mặc Crown Well + Cty Hua Hui Vn (xe đ/c Điền) P. Thu
8h00’:  Họp Hồi đồng Giám Định Y Khoa tỉnh Bình Dương Đ/c Định
8h00’: Nghe quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính Trị - Hội trường Tầng 7 50% CBVC Phòng.NV
8h30’: Dự lễ phát động Tháng Công Nhân & Tuần lễ Thanh Niên Công Nhân năm 2017 (xe đ/c Sơn) Đ/c Lý
8h30’: Họp Đảng Ủy. Đảng Ủy Viên
Họp Chi bộ sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Toàn thể Đảng viên
-14h00’: Họp v/v phối hợp chi trả trợ cấp TN (Phòng Chế độ BHXH chuẩn bị nội dung)- Phòng họp tầng III- BHXH tỉnh Đ/c Lý,Danh sách theo Thư mời.
Thứ sáu
5/5

 
-7h30’: Kiểm tra tại Cty ACE Elite –KCN VN- Singapore (xe đ/c A Thành)
  P.TT-Kiểm tra 
-7h30’: Tham dự lớp Trung Cấp Chính Trị - Trường Chính Trị tỉnh Bình Dương. Theo Danh sách.
-Thẩm định chi phí KCB Quý I/2017 tại BV PS Nhi Bình Dương . P. GĐBHYT
-8h00’: Tập huấn cài đặt phần mềm & thực hiện Quy trình xử lý Sổ nghỉ việc sau 12 tháng ( Phòng P.TN&TKQTTHC, P. CNTT chuẩn bị nội dung) – Phòng họp Tẩng III –BHXH tỉnh BD Đ/c Hiểu,Danh sách theo Thư mời

 Ghi chú: Các phòng NV mỗi ngày mở máy lạnh điều hòa theo quy định ban hành theo TB số 79/TB-BHXH ngày 26/9/2016 về việc sử dụng tiết kiệm điện nước.
Trực cơ quan trong tuần từ ngày 03/5-05/5 (xe đ/c Sơn) & ngày thứ bảy, chủ nhật ngày 29/4-02/05 (xe đ/c Điền)
Trực hàng tuần: Mỗi phòng phân công người trực từ 16h30-17h00’ theo DS gửi Văn Phòng.
Trực bảo vệ: Tối T6 (đ/c Thắng, Vinh), T7 (đ/c Thắng Đập), CN (đ/c Đập,Vinh), T2 (đ/c Thắng,Vinh) ,
T3 (đ/c Đập ,Thắng).
TL.GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG

 


TRẦN MINH HẬU


Lịch công tác tuần từ ngày 8/5 –12/5/2017 (5/5/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 17/4 –21 /4/2017 (14/4/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 10/4 –14 /4/2017 (7/4/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 3/4 – 7/4/2017 (31/3/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 27/3 – 31/3/2017 (25/3/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 18/3 -24/03/2017 (17/3/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 13/3 – 17/3/2017. (11/3/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 06/3 – 10/3/2017 (3/3/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 27/02 – 03/03/2017 (24/2/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 18/02 – 24/02/2017 (17/2/2017)