LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (16/6 – 22/6/2018)
Danh sách Chữ ký KCB
Công văn 1261/BHXH-QLT Hướng dẫn bổ sung về việc đóng BHXH, BHYT năm 2018
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (9/6 – 15/6/2018)
Cải cách chính sách BHXH hướng tới mục tiêu an sinh bền vững
Liên tục đổi mới ứng dụng CNTT, triển khai hệ thống Cổng giao dịch của Ngành
Ngành BHXH vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (02/6 – 8/6/2018)
Tăng cường đổi mới công tác thông tin tuyên truyền để phổ biến chính sách pháp luật về BHXH
BHXH Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị Tập huấn cán bộ đầu mối về công tác thông tin đối ngoại
Lịch công tác tuần từ ngày 8/5 –12/5/2017

 

         BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
   Từ ngày 8/5 –12/5/2017
 
THỨ, NGÀY
  NỘI DUNG CÔNG VIỆC
NGƯỜI THỰC HIỆN
Thứ bảy
6/5
- Tiếp nhận & Trả kết quả TTHC ( Đ/c Vân, M.Anh, K.Linh, K.Anh )
 P.TN&TKQTTHC
Thứ hai
8/5 
 -7h30: Họp giao ban
 Lãnh đạo, Chánh VP 
-7h30’:Kiểm tra tại Cty MTV Liên Phong + Kiểm tra tại Cty An Phát Cường- Tân Bình-Dĩ An (xe đ/c Thanh) P.TT-Kiểm tra
-9h00’: Quy trình trả Sổ, Thẻ cho người Lao động Đ/c Lý,P.Sổ thẻ,P.Thu P.TN&TKQTTHC
-14h00’: Họp Hội đồng xác định giá trị tài liệu. Tổ xác định giá trị
Thẩm định chi phí KCB Quý IV/2016 tại BVĐK tỉnh BD. P. GĐBHYT
Thứ ba
9/5

 
 -7h30’:Kiểm tra tại Cty Vĩnh Xuân+ Kiểm tra tại Cty SXTMDV Lan Hạnh –Tân Đông Hiệp- Dĩ An (xe đ/c Điền)
 P.TT-Kiểm tra
 -7h30’: Thanh tra LN Y Tế PKĐK Phúc An Khang + Thanh tra PKĐK Sóng Thần + Làm việc tại Chi cục Thi hành án TX Dĩ An (xe đ/c Điền) P.TT- Kiểm tra +    P.KT & Thu nợ.
-8h00’: Dự lễ phát động Tháng Công Nhân & Tuần lễ Thanh Niên Công Nhân năm 2017 & Tháng hành động ATVSTP – Hội trường CĐ các KCN Bến Cát  (xe đ/c Sơn) Đ/c Thơ.
-8h00’: Đưa đoàn đi công tác tại sân bay ( xe đ/c A. Thành) Đ/c Thoa.
Thẩm định chi phí KCB Quý I/2017 tại BV Quân Đoàn 4  (xe đ/c Hùng) P. GĐBHYT
-7h30’: Làm việc tại Cty Trang trí nội thất Đại Việt Mộc + Cty Young Jin VN – Thuận An ( xe đ/c Thanh) P. Thu
Thứ tư
10/5 
-7h30’: Họp 2 trang đầu Sổ
 Tồ thẩm định 
-7h30’: Kiểm tra tại Cty Indochina Stone + Kiểm tra tại Cty TNHH Kueng Shenq Vn-Tân Đông Hiệp- Dĩ An ( xe đ/c A. Thành) P.TT-Kiểm tra
-7h30’: Thanh tra LN Y Tế PKĐK An Phú + PKĐK Thánh Tâm + Khai thác mới 02 DN tại TX Dĩ An (xe đ/c Hùng) P.TT- Kiểm tra +   P.KT & TN.
Thẩm định chi phí KCB Quý I/2017 tại BV Quân Đoàn 4  (xe đ/c Điền) P. GĐBHYT
-8h00’: Các phòng NV họp Quyết Định 595- Phòng họp Tầng III-BHXH tỉnh Đ/c Lý, TP,PTP NV
Thứ năm
11/5 
 -7h30’: Nhận Sổ BHXH sau 12 tháng – BHXH TX.Bến Cát (xe đ/c Điền) 
P.TN&TKQTTHC
-7h30’: Kiểm tra tại Cty Uni EasternVN + Kiểm tra tại Cty Vĩnh Tụ -KCN Sóng Thần I – Dĩ An  (xe đ/c Thánh)
P.TT-Kiểm tra
-7h30’: Thanh tra LN Y Tế PKĐK Hường Phước + PKĐK Nhân Sin + Khai thác mới 02 DN tại TX Dĩ An (xe đ/c A.Thành) P.TT- Kiểm tra +   P.KT & Thu nợ.
-8h00’:  Họp Hồi đồng Giám Định Y Khoa tỉnh Bình Dương. Đ/c Long
Thẩm định chi phí KCB Quý I/2017 tại BVĐK Sài Gòn BD + PKĐK Medic P. GĐBHYT
-7h30’: Làm việc tại Cty TNHH Cải Tiến + Cty MTV May mặc Sơn Sơn – Thuận Giao-Thuận An (xe đ/c Hùng) P. Thu
-8h00’: Nghe quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính Trị - Hội trường Tầng 7 50% CBVC P.NV
Thứ sáu
12/5 
-7h30’: Kiểm tra tại Cty Schenker Vn – KCN Sóng Thần I – Dĩ An (xe đ/cThanh)  
  P.TT-Kiểm tra 
-7h30’: Tham dự lớp Trung Cấp Chính Trị - Trường Chính Trị tỉnh Bình Dương.  Theo Danh sách.
Thẩm định chi phí KCB Quý IV/2016 tại BVĐK tỉnh BD. P.GĐBHYT
Ghi chú: Các phòng NV mỗi ngày mở máy lạnh điều hòa theo quy định ban hành theo TB số 79/TB-BHXH ngày 26/9/2016 về việc sử dụng tiết kiệm điện nước.
Trực xe cơ quan trong tuần từ ngày 8/5-12/5 (xe đ/c Sơn) & ngày thứ bảy, chủ nhật ngày 6/4-7/05 (xe đ/c Hùng)   
Trực hàng tuần: Mỗi phòng phân công người trực từ 16h30-17h00’ theo DS gửi Văn Phòng.
Trực bảo vệ : Tối T6 (đ/c Vinh, Đập), T7 (đ/c Thắng, Vinh), CN (đ/c Đập,Thắng).
     GIÁM ĐỐC  
                                                                                                                                                        
 
 
 
 LÊ MINH LÝ
                                                                                                                                                                 

Lịch công tác tuần từ ngày 17/6 –23/6/2017 (16/6/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 12/6 –16/6/2017 (9/6/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 5/5 –9/6/2017 (2/6/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 29/5 –02/6/2017 (27/5/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 22/5 –26/5/2017 (19/5/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 15/5 –19/5/2017 (12/5/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 03/5 –05/5/2017 (29/4/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 17/4 –21 /4/2017 (14/4/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 10/4 –14 /4/2017 (7/4/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 3/4 – 7/4/2017 (31/3/2017)