Số/ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu  Nơi ban hành Tải về 
NĐ 115/2015/NĐ-CP

11/11/2015

 

Quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về Bảo hiểm xã hội bắt buộc Chính phủ
NĐ 105/2014/NĐ-CP 15/11/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật BHYT Chính phủ
NĐ 182/2013/NĐ-CP 31/12/2013 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã... Chính phủ
 NĐ 95/2013/NĐ-CP 10/10/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Chính phủ
NĐ 73/2013/NĐ-CP 15/07/2013  Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc Chính phủ
NĐ 66/2013/NĐ-CP  27/06/2013  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang  Chính phủ  
         

 

105/2014/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (9/1/2015)
V/v: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế