LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (16/6 – 22/6/2018)
Danh sách Chữ ký KCB
Công văn 1261/BHXH-QLT Hướng dẫn bổ sung về việc đóng BHXH, BHYT năm 2018
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (9/6 – 15/6/2018)
Cải cách chính sách BHXH hướng tới mục tiêu an sinh bền vững
Liên tục đổi mới ứng dụng CNTT, triển khai hệ thống Cổng giao dịch của Ngành
Ngành BHXH vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (02/6 – 8/6/2018)
Tăng cường đổi mới công tác thông tin tuyên truyền để phổ biến chính sách pháp luật về BHXH
BHXH Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị Tập huấn cán bộ đầu mối về công tác thông tin đối ngoại
Những khoản thu nhập không phải chịu thuế thu nhập cá nhân
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27-3-2009 với nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30-9-2008 hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8-9-2008 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân TNCN. Thông tư này nói rõ một số khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của cá nhân.

Theo Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27-3-2009 của Bộ Tài chính, sẽ có thêm một số khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú, gồm: Một là khoản trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam. Mức trợ cấp được tính căn cứ trên hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận giữa người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ). Hai là khoản tiền mua vé máy bay khứ hồi do đơn vị sử dụng lao động (ĐVSDLĐ) chi trả  hộ (hoặc thanh toán) cho NLĐ là người nước ngoài về phép mỗi năm một lần. Căn cứ để xác định là hợp đồng lao động và giá ghi trên vé máy bay từ Việt Nam đến quốc gia người nước ngoài mang quốc tịch hoặc quốc gia gia đình người nước ngoài sinh sống và ngược lại. Ba là khoản tiền học phí cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam theo bậc học phổ thông do ĐVSDLĐ chi trả hộ, căn cứ vào hợp đồng lao động và chứng từ nộp tiền học.
 
(Ảnh: VNN)
Bên cạnh đó, thông tư cũng quy định đối với các khoản lợi ích khác mà NLĐ được hưởng thì chỉ tính vào thu nhập chịu thuế đối với các trường hợp xác định được đối tượng được hưởng; không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân đối với các khoản lợi ích không xác định được cụ thể người được hưởng. Cụ thể trong một số trường hợp, như sau:
 
Thứ nhất, là khoản tiền thuê nhà do ĐVSDLĐ chi trả hộ: tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế chi trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà).
 
Thứ hai, đối với khoản chi về phương tiện phục vụ đưa đón tập thể NLĐ từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại thì không tính vào thu nhập chịu thuế của NLĐ; trường hợp chỉ chuyên đưa đón riêng từng cá nhân thì phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân được đưa đón.

Thứ ba, đối với các khoản phí hội viên như thẻ hội viên sân gôn, sân quần vợt, thẻ sinh hoạt các câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao... nếu ghi đích danh cá nhân hoặc nhóm cá nhân sử dụng thì tính vào thu nhập chịu thuế của từng cá nhân sử dụng. Trường hợp được sử dụng chung, không ghi tên cá nhân hoặc nhóm cá nhân sử dụng thì không tính vào thu nhập chịu thuế.
 
Thứ tư, đối với các khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân trong hoạt động chăm sóc sức khỏe, vui chơi, thể thao, giải trí thẩm mỹ... nếu chi trả ghi rõ tên cá nhân được hưởng thì tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân. Trường hợp không ghi tên cá nhân được hưởng mà chi chung cho tập thể NLĐ thì không tính vào thu nhập chịu thuế.
 
Thứ năm, đối với khoản chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho NLĐ phù hợp với công việc chuyên môn của NLĐ hoặc theo kế hoạch của đơn vị ĐVSDLĐ thì không tính vào thu nhập của NLĐ. Trường hợp đào tạo không đúng chuyên môn nghiệp vụ hoặc không nằm trong kế hoạch của đơn vị thì phải tính vào thu nhập chịu thuế của NLĐ.
 
Thứ sáu, đối với khoản tiền ăn giữa ca không tính vào thu nhập chịu thuế của NLĐ nếu NSDLĐ trực tiếp tổ chức bữa ăn giữa ca cho NLĐ. Trường hợp đơn vị chi trả thu nhập không trực tiếp tổ chức bữa ăn ca mà chi tiền ăn ca trực tiếp cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của NLĐ nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của NLĐ.
 
Thứ bảy, đối với khoản khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục... không tính vào thu nhập chịu thuế nếu mức khoán chi phù hợp với quy định của Nhà nước hiện hành. Mức khoán chi áp dụng đối với từng trường hợp như sau: Đối với cán bộ, công chức và người làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, các hội... mức khoán chi áp dụng theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính. Đối với NLĐ làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Đối với NLĐ làm việc trong các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài thì mức khoán chi thực hiện theo quy định của tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài.
 
Ngoài ra, đối với những lĩnh vực công tác, ngành nghề mà Nhà nước có quy định chế độ phụ cấp, trợ cấp... thì các khoản phụ cấp, trợ cấp này không tính vào thu nhập chịu thuế. Ví dụ như phụ cấp do Nhà nước quy định riêng cho một số ngành y tế, lực lượng vũ trang...
 
THANH HỒNG (ghi)
 
Mẹ kế, bố dượng cũng thuộc diện được giảm trừ gia cảnh
Xung quanh vấn đề sửa đổi, bổ sung về đối tượng giảm trừ gia cảnh; việc khấu trừ thuế đối với một số trường hợp do cá nhân thực hiện các dịch vụ liên quan đến việc hưởng hoa hồng, khoa học kỹ thuật, dịch vụ văn hóa, TDTT, tư vấn thiết kế... theo Thông tư số 62/2009/TT-BTC, P.V Báo Bình Dương đã trao đổi với ông Tất Quốc Lâm...
- Thông tư số 62/2009/TT-BTC có sửa đổi, bổ sung về đối tượng giảm trừ gia cảnh, cụ thể đó là những đối tượng nào và quy định ra sao, thưa ông?
- Thông tư số 62/2009/TT-BTC quy định rõ hơn về đối tượng giảm trừ gia cảnh. So với Thông tư 84/2008/TT-BTC thì Thông tư 62/2009/TT-BTC có sửa đổi, bổ sung trường hợp đối tượng nộp thuế có mẹ kế, bố dượng ngoài độ tuổi lao động hoặc trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật nhưng bị tàn tật không có khả năng lao động, không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn không vượt quá 500.000 đồng thì đối tượng nộp thuế được tính giảm trừ người phụ thuộc.
Người trong độ tuổi lao động được tính là người phụ thuộc phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện bị tàn tật hoặc không có khả năng lao động; không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn không vượt quá 500.000 đồng. Người ngoài độ tuổi lao động được tính là người phụ thuộc khi không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn không vượt quá 500.000 đồng. Đối với người phụ thuộc là ông bà nội; ông bà ngoại; cô, dì, chú, bác, cậu ruột; anh, chị, em ruột; cháu ruột và các cá nhân khác còn phải thỏa mãn thêm điều kiện là người không nơi nương tựa và đối tượng nộp thuế đang trực tiếp nuôi dưỡng.
- Thưa ông, việc khấu trừ thuế đối với một số trường hợp do cá nhân thực hiện các dịch vụ liên quan đến việc hưởng hoa hồng... thì tỷ lệ tạm khấu trừ như thế nào?
- Các tổ chức, cá nhân chi trả tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa; tiền lương, tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ có tổng mức trả thu nhập từ 500.000 đồng trở lên cho mỗi lần chi trả hoặc tổng giá trị hoa hồng, tiền công dịch vụ thì phải khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập cho cá nhân theo hướng dẫn sau:
Theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC thì mức khấu trừ đối với một số trường hợp như trên là 10% trên thu nhập chi trả áp dụng cho cá nhân có mã số thuế và khấu trừ 20% trên thu nhập chi trả áp dụng cho cá nhân không có mã số thuế. Thế nhưng, theo Thông tư số 62/2009/TT-BTC thì thống nhất một mức khấu trừ cho các trường hợp trên theo tỷ lệ 10% trên thu nhập (trừ các trường hợp Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn mức tạm khấu trừ riêng như tiền hoa hồng đại lý bảo hiểm, tiền hoa hồng đại lý xổ số).
Trường hợp tổ chức, cá nhân thuê lao động theo thời vụ từ trên 3 tháng đến dưới 12 tháng và có hợp đồng lao động thì không áp dụng khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% theo từng lần chi trả thu nhập hoặc tổng thu nhập mà thực hiện tạm khấu trừ thuế theo Biểu lũy tiến từng phần tính trên thu nhập tháng.
- Xin cảm ơn ông!
 
 Xung quanh vấn đề này, Phó phòng Tuyên truyền & Hỗ trợ người nộp thuế - Cục Thuế tỉnh Tất Quốc Lâm, cho biết:

Theo bao binh duong


Cúm lợn gây tử vong gấp gần 3 lần bệnh SARS (28/4/2009)
Vòng 10 V-League: Ngày khách lấn chủ (26/4/2009)
Cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí từ 1/5 (26/4/2009)
Mỹ ban bố tình trạng y tế khẩn cấp vì cúm lợn (26/4/2009)
Singapore chú trọng phát triển hạ tầng công nghiệp tại Bình Dương (14/4/2009)
Bộ trưởng cố vấn cao cấp Chính phủ Singapore Lý Quang Diệu thăm Bình Dương (14/4/2009)
Bố mẹ chết vì chìm đò, con thơ vào trại mồ côi (14/4/2009)
Triển khai hành chính công trực tuyến trong năm 2009 (1/4/2009)
Hà Nội ACB tiếp tục thua, B. Bình Dương “đại thắng” trên đất Thái (1/4/2009)
Nghị định 34/2009/NĐ-CP ngày 06/04/2009 của Chính phủ (31/3/2009)