Số/ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu  Nơi ban hành Tải về 
1749/BHXH-TN&TKQTTHC 20/04/2017 V/v nộp hồ sơ và nhận kết quả qua Bưu điện BHXH Bình Dương

792/BHXH-TN&TKQTTHC

 03/03/2017   V/v đẩy mạnh chuyển, phát hồ sơ giải quyết TCHC về BHXH, BHYT qua dịch vụ bưu chính và giao dịch hồ sơ điện tử

 

 BHXH Bình Dương  
876/BHXH-TNTKQTTHC 01/03/2016 V/v Trả KQTTHC qua Bưu điện BHXH Bình Dương
  21/09/2016 Bộ thủ tục hành chính  BHXH Bình Dương