Số/ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu  Nơi ban hành Tải về 
         
2292/BHXH -TN&TKQTTHC 01/10/2018 V/v nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua Bưu điện có thực hiện kiểm tra, đối chiếu BHXH Bình Dương
2291/BHXH -TN&TKQTTHC 01/10/2018 Hoàn chỉnh hồ sơ giấy trước khi nộp cho cơ quan BHXH BHXH Bình Dương
785/BHXH -TN&TKQTTHC 30/03/2018 v/v không nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại cơ quan BHXH. BHXH Bình Dương
1749/BHXH-TN&TKQTTHC 20/04/2017 V/v nộp hồ sơ và nhận kết quả qua Bưu điện BHXH Bình Dương

792/BHXH-TN&TKQTTHC

 03/03/2017   V/v đẩy mạnh chuyển, phát hồ sơ giải quyết TCHC về BHXH, BHYT qua dịch vụ bưu chính và giao dịch hồ sơ điện tử

 

 BHXH Bình Dương  
876/BHXH-TNTKQTTHC 01/03/2016 V/v Trả KQTTHC qua Bưu điện BHXH Bình Dương
  21/09/2016 Bộ thủ tục hành chính  BHXH Bình Dương