Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 2/1/2010  như sau:

 

 1 Đô la Mỹ =

17.941 Đồng Việt Nam

 Bằng chữ

Mười bảy nghìn chín trăm bốn mươi mốt Đồng Việt Nam

Số văn bản

635/TB-NHNN

Ngày ban hành

31/12/2009